Định vị là gì?

Định vị địa lý IP là việc xác định vị trí địa lý của một thiết bị, chẳng hạn như điện thoại di động, tiện ích, máy tính xách tay, máy chủ, v.v. bằng cách sử dụng địa chỉ IP.

Tìm kiếm vị trí địa lý

Nhập địa chỉ IP để lấy thông tin vị trí địa lý.

Thông tin IP - 3.229.117.191

Dữ liệu vị trí địa lý IP được cung cấp bởi https://www.ip2location.com.

Free Services

Free IP Lookup Demo

IP Lookup Demo

Geolocate your visitors' geolocation information by sign up a FREE demo account!

Sign Up Free
Free IP Geolocation Database

Cơ sở dữ liệu định vị địa lý IP

Elevate your visitors geolocation data IP2Location LITE databases for FREE!

Download It Now
Free IP Geolocation API

API vị trí địa lý IP

Enhance your app's capabilities with real-time IP address tracking with IP2Location.io geolocation API.

Thử ngay bây giờ

Free Geolocation API

Get
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=3.229.117.191"
Response
{
  "ip": "3.229.117.191",
  "country_code": "US",
  "country_name": "United States of America",
  "region_name": "Virginia",
  "district": "Loudoun County",
  "city_name": "Ashburn",
  "latitude": 39.039474,
  "longitude": -77.491809,
  "zip_code": "20146",
  "time_zone": "-04:00",
  "asn": "14618",
  "as": "Amazon.com Inc.",
  "isp": "Amazon Data Services NoVa",
  "domain": "amazon.com",
  "net_speed": "T1",
  "idd_code": "1",
  "area_code": "703",
  "weather_station_code": "USVA0027",
  "weather_station_name": "Ashburn",
  "mcc": "-",
  "mnc": "-",
  "mobile_brand": "-",
  "elevation": 83,
  "usage_type": "DCH",
  "address_type": "Unicast",
  "ads_category": "IAB19-11",
  "ads_category_name": "Data Centers",
  "continent": {
    "name": "North America",
    "code": "NA",
    "hemisphere": [
      "north",
      "west"
    ],
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "country": {
    "name": "United States of America",
    "alpha3_code": "USA",
    "numeric_code": 840,
    "demonym": "Americans",
    "flag": "https:\/\/cdn.ip2location.io\/assets\/img\/flags\/us.png",
    "capital": "Washington, D.C.",
    "total_area": 9826675,
    "population": 331002651,
    "currency": {
      "code": "USD",
      "name": "United States Dollar",
      "symbol": "$"
    },
    "language": {
      "code": "EN",
      "name": "English"
    },
    "tld": "us",
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "region": {
    "name": "Virginia",
    "code": "US-VA",
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "city": {
    "name": "Ashburn",
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "time_zone_info": {
    "olson": "America\/New_York",
    "current_time": "2024-05-19T11:19:50-04:00",
    "gmt_offset": -14400,
    "is_dst": true,
    "sunrise": "05:53",
    "sunset": "20:19"
  },
  "geotargeting": {
    "metro": "511"
  },
  "is_proxy": false,
  "proxy": {
    "last_seen": 18,
    "proxy_type": "DCH",
    "threat": "-",
    "provider": "-",
    "is_vpn": false,
    "is_tor": false,
    "is_data_center": true,
    "is_public_proxy": false,
    "is_web_proxy": false,
    "is_web_crawler": false,
    "is_residential_proxy": false,
    "is_consumer_privacy_network": false,
    "is_enterprise_private_network": false,
    "is_spammer": false,
    "is_scanner": false,
    "is_botnet": false
  }
}

Các loại vị trí địa lý là gì?

IP Geolocation

IP Định vị

Vị trí địa lý IP là một kỹ thuật tra cứu thông tin vị trí địa lý của khách truy cập, như quốc gia, vùng, thành phố, mã ZIP / mã bưu điện, vĩ độ, kinh độ, miền, ISP, mã vùng, dữ liệu di động, dữ liệu thời tiết, loại sử dụng, dữ liệu proxy, độ cao và bật, sử dụng địa chỉ IP. Nguồn dữ liệu tra cứu IP này có thể được tìm thấy dưới nhiều hình thức, ví dụ, cơ sở dữ liệu, tệp và dịch vụ web, để người dùng xây dựng các giải pháp định vị địa lý. Công nghệ này được sử dụng rộng rãi trong tường lửa, máy chủ tên miền, máy chủ quảng cáo, định tuyến, hệ thống thư, trang web và các hệ thống tự động khác, nơi vị trí địa lý có thể hữu ích. Bạn có thể thăm IP2Location.com để tìm hiểu thêm.

W3C Geolocation API

API vị trí địa lý W3C

API vị trí địa lý W3C là một nỗ lực của World Wide Web Consortium (W3C) tiêu chuẩn hóa một giao diện để lấy thông tin vị trí địa lý cho một thiết bị phía khách hàng. Các nguồn phổ biến nhất của thông tin vị trí địa chỉ IP, Wi-Fi và Bluetooth địa chỉ MAC, nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), vị trí kết nối Wi-Fi, hoặc thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và ID di động GSM / CDMA. Vị trí sẽ được trở lại với một độ chính xác nhất định tùy thuộc vào nguồn thông tin tốt nhất vị trí sẵn có.

Geocoding

Mã hóa địa lý

Mã hóa địa lý thường liên quan đến vị trí địa lý. Nó là một quá trình tìm kiếm liên quan đến địa lý tọa độ (vĩ độ và kinh độ) từ dữ liệu địa lý khác như thành phố hoặc địa chỉ. Với tọa độ địa lý các tính năng có thể được ánh xạ và nhập vào hệ thống thông tin địa lý. Mã hóa địa lý đảo ngược là việc tìm kiếm một vị trí liên kết văn bản như địa chỉ, từ tọa độ địa lý Bạn có thể truy cập vào GeoDataSource.com cho một danh sách toàn diện của các thành phố trên thế giới với vĩ độ và kinh độ.

Cơ sở dữ liệu đa ngôn ngữ

Continent Multilingual Database

Continent Multilingual

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên lục địa lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.

Country Multilingual Database

Country Multilingual

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên quốc gia lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.

City Multilingual Database

City Multilingual

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn khu vực và tên thành phố trong ngôn ngữ mẹ đẻ quốc gia của họ.

Thế giới thành phố Cơ sở dữ liệu

GeoDataSource World Cities Database

GeoDataSource™ World Cities Database Free Edition (GAFN)

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn danh sách các thành phố và mã quốc gia.

Cơ sở dữ liệu khác

Zip Code to Metro Database

ZIP Code to Metro

Cơ sở dữ liệu này, bạn Cung cấp các bản đồ của ZIP Code đến Metro.

US State Code Database

United States State Code

Danh sách đầy đủ mã số tiểu bang Hoa Kỳ và tên. Ví dụ, ALABAMA -> AL, ALASKA -> AK.

Access Geolocation Insights For FREE

Unlock valuable geolocation data for FREE. Empower your business with our IP geolocation solution.

IP2Location Banner
IP2Location Widget
IP2Location.io IP Geolocation API
IP Address Map