Định vị là gì?

Định vị là xác định vị trí địa lý của một đối tượng, chẳng hạn như một điện thoại di động hoặc thiết bị đầu cuối máy tính.

W3C Geolocation API Demo

Geolocation Search

IP Information

IP Address 54.162.118.107
Country United States Geolocation country flag
City Ashburn
ZIP or Postal Code 20146
Latitude 39.04372
Longitude -77.48749
Weather View Weather
Time Zone -04:00
Local Time 21 Oct, 2018 02:31 PM (UTC -04:00)
The IP geolocation data is powered by https://www.ip2location.com.

Loại của vị trí địa lý khác nhau là gì?

IP Định vị

IP Định vị là một kỹ thuật để xác định địa chỉ IP bên của đối tượng, sau đó xác định quốc gia, tiểu bang, thành phố, mã bưu điện, tổ chức, hoặc vị trí địa chỉ IP đã được gán cho. Có một số nhà cung cấp dịch vụ định vị địa lý IP trong ngành công nghiệp cung cấp cơ sở dữ liệu địa chỉ IP. Các cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu địa chỉ IP có thể được sử dụng trong các tường lửa, máy chủ tên miền, máy chủ quảng cáo, định tuyến, hệ thống mail, các trang web, và các hệ thống tự động khác, nơi mà vị trí địa lý có thể hữu ích. Bạn có thể truy cập vào IP2Location.com cho một bản demo miễn phí.

 

W3C Geolocation API

W3C Geolocation API là một nỗ lực của World Wide Web Consortium (W3

 

Geocoding

Geocoding thường liên quan đến vị trí địa lý. Nó là một quá trình tìm kiếm liên quan đến địa lý tọa độ (vĩ độ và kinh đ

 

Free Downloads

Cơ sở dữ liệu IP Geolocation

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên lục địa lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.
Country
Multilingual
Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên quốc gia lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.
City
Multilingual
Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn khu vực và tên thành phố trong ngôn ngữ mẹ đẻ quốc gia của họ.
ZIP Code
to Metro
Cơ sở dữ liệu này, bạn Cung cấp các bản đồ của ZIP Code đến Metro.

Mã Ngoại giao Mỹ và Tên

United States
State Code
Danh sách đầy đủ mã số tiểu bang Hoa Kỳ và tên. Ví dụ, ALABAMA -> AL, ALASKA -> AK.

Thế giới thành phố Cơ sở dữ liệu

IP2Location World SVG Map

IP2Location World SVG Map Free World SVG Map
IP2Location